top of page

Nếu Bạn Có Mọi Thứ, Bạn Muốn Có Gì?

Nếu bạn có thể có mọi thứ trong cuộc sống, bạn muốn có gì? Điều gì sẽ phải xảy ra để bạn có những gì bạn vừa đề cập?Emily chia sẽ cảm nghĩ của mình và lý do Emily đi trại Lên Đường trong cuộc thi Video Contest, được bảo trợ bởi VN Florida Home.


💜 Trại Lên Đường: May 26-29, 2023 gần Houston, Texas

💜 Ghi danh đi trại: www.lenduongcamp.org/registration

💜 Hạn chót ghi danh: May 15, 2023


30 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page