top of page

Attend LD Camp for FREE, Scholarships Available Today!

VCSA is pleased to offer many $500 scholarships to encourage outstanding youth leaders across North America to share your ideas in volunteerism and to financially assist you so that you may attend this year’s Len Duong Camp.


Eligibility Criteria:

☑️ Applicant must be 18 years of age or older by May 2023

☑️ Applicant must register and attend Len Duong Camp 2023 to accept the award


Application Deadline: March 20, 2023 by 11:59PM CST. Award recipients will be notified by April 17, 2023.


​Awards: $200-$500 individual scholarships and an award certificate will be awarded to selected applicants.


For more information, please visit or contact:

💜 email: lenduongcamp@vcsa.orgHội Văn Hóa Khoa Học VN xin giới thiệu nhiều học bổng để tham dự trại Lên Đường 2023.


Để tham dự các bạn:

☑️ Viết 1 luận văn ngắn về nhiều đề tài khác nhau, ví dụ: Bạn nghĩ sao về câu nói, “Tiếng Việt còn, người Việt còn” hoặc câu ca dao “1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao.”

☑️ Làm 1 video ngắn về nhiều đề tài khác nhau, ví dụ: What does being Vietnamese mean to you?


Chi tiết để tham dự có cung cấp đầy đủ ở trang nhà:

💜 Giải thưởng là $500. Hạn chót nộp đơn là ngày 20 tháng 337 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page