top of page

Đài VieTV Phỏng Vấn Trại Lên Đường

Đài VieTV phỏng vấn tiến sĩ Anh Lan và trại trưởng Đăng Duy về trại Lên Đường:

- Sự khác biệt giữa trại LD và những trại khác?

- Đối tượng trại LD là những ai, bao nhiêu tuổi?

- Tại sao phụ huynh nên ghi danh cho con em của mình?

- Đất trại ở đâu? Trại phí là bao nhiêu?

- Kỷ niệm vui ở trại LD?Mời các bạn ghi danh hoặc apply học bổng ở đây:

💜 Registration: www.lenduongcamp.org

💜 Scholarships: www.lenduongcamp.org/scholarships

💜 Video Contest: https://www.lenduongcamp.com/video-contest

💜 IG Contest: www.lenduongcamp.com/social-media-contests


Đối tượng tham dự trại là tất cả các bạn thanh niên tuổi từ 18 trở lên.


31 views

Comments


bottom of page